0227541959 info@tsvtwisk.nl

Contributie 2021-2022

Jeugd voetbal t/m 6 jaar€      48,00
Jeugd voetbal t/m 12 jaar€      94,00
Jeugd 13 t/m 17 jaar€    116,00
Senioren€    173,00
Darts senioren€      66,00
Ondersteunend lid€      41,00
Donateurs€      10,00
Jeugd gym kleuter€    112,00
Jeugd fun jump€    135,00
Jeugd gymnastiek€    135,00

Aan dit lidmaatschap zit de verplichting om contributie te betalen. Naast de contributie kunnen ook de kosten voor gele of rode kaarten via de machtiging worden geïnd. Mocht je eens betalingsproblemen hebben, neem dan contact op met de penningmeester.

AFMELDINGEN DIENEN VÓÓR 1 JUNI VAN ELK JAAR SCHRIFTELIJK BINNEN TE ZIJN, BIJ DE LEDENADMINISTRATIE! 
Na deze datum bent u voor minimaal weer 1 jaar lid en dient u de contributie hiervoor te betalen.